RiotV2


Cập Nhật 28-06-2022

MẬT KHẨU GIẢI NÉN: 123
Hỗ Trợ Phiên Bản 12.12: Hoạt Động

HOTFIX ĐANG HOẠT ĐỘNG: Tải VềKEY RiotV2 DÙNG ĐƯỢC CHO CẢ PVLOL VÀ NGƯỢC LẠI

 

ĐỔI MÁY, ĐỔI QUA LẠI GIỮA 2 TOOL CHỜ 30P NHÉ CÁC BẠN

CÁCH CÀI : TẢI TOOL VỀ GIẢI NÉN VÀ CHẠY FILE SEYUP TIẾP ĐẾN MỞ TOOL LÊN NHẬP KEY VÀ VÀO GAME TEST THÔI, AE XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐỂ BIẾT THÊM NHA

HOTKEY RiotV2

- Shift : BẬT/TẮT MENU

- Phím K : Bật/Tắt Né skill

- Phím F11: Tắt Vòng Khi Chơi Nét

- Giữ nút Space : Combo skill

- Giữ nút V C HOẶC X: FAM LASHIT HARASS VÀ PHÍM A: SỬ DỤNG SKIN FAM NHANH

- Xóa về cài đặt gốc các bạn vào : C:\Windows\win.ini và xóa dữ liệu trong file "win"

Vào Game để chế độ không viền nha ae