SHOP ACC NARAKA: BLADEPOINT


Cập Nhật 11/09
Đây là tài khoản Steam tạo sẵn mới 100% có chứa game NARAKA: BLADEPOINT, chưa đặt tên nhân vật. 
Chi tiết sản phẩm

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản Steam

Tài khoản Steam bạn nhận được sau khi mua hàng là tài khoản mới 100% chưa từng qua sử dụng, khi đăng nhập game lần đầu bạn sẽ được đặt tên nhân vật theo ý mình. 

Để đảm bảo an toàn, bạn vui lòng cập nhật thông tin cá nhân vào tài khoản ngay sau khi nhận được từ shop. Các bước thực hiện như sau:

Đầu tiên bạn truy cập mục Account details

Ở đây bạn sẽ đổi được những thông tin sau:

1. Add số điện thoại

Ở mục CONTACT INFO, click Add a phone number

Nhận số điện thoại của bạn vào (nhớ bỏ số 0 ở đầu) rồi ấn Next

Đợi 1 lúc sẽ có mã code gửi về số điện thoại bạn điền ở trên, nhập mã code bạn nhận được rồi ấn Next

Hiện như vậy là bạn đã thêm số điện thoại thành công

 

2. Thay đổi email

Vẫn ở mục CONTACT INFO, chọn Change my email address

 

Chọn dòng đầu tiên để nhận code gửi về điện thoại

Nhập code bạn nhận được ở điện thoại và ấn Continue

Tiếp đó điền email của bạn vào và ấn Change Email

Check email mà bạn vừa điền vào, sẽ có 1 mail từ Steam gửi về chứa code, bạn điền code này vào rồi ấn Confirm Email Change

 

Mục CONTACT INFO sẽ cập nhập email mới của bạn, như vậy là đã đổi email thành công

 

3. Thay đổi mật khẩu

Ở mục ACCOUNT SECURITY, chọn Change my password

Chọn dòng đầu để nhận code gửi về điện thoại

Nhập code bạn nhận được rồi ấn Continue

Tiếp đó bạn nhập mật khẩu mà bạn muốn đặt vào cả 2 ô (nhập 2 ô giống nhau nhé) rồi ấn Change Password

Hiện như vậy là bạn đã đổi mật khẩu thành công.

 

Từ giờ bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản bằng mật khẩu mới mà bạn vừa đặt.