VNHAX-GAMELOOP-VIP2-HACK PUBG MOBILE GIẢ LẬP


Cập Nhật 05/05

Mật Khẩu Giải Nén: 123

Fix Lỗi Khởi Động Diver Thất Bại: https://secufiles.com/7BCJ/fix_loi_khoi_dong_driver_that_bai_vnhax.rar

VNHAX - VIP HACK | Hỗ trợ Gameloop + SmartGaGa

Chú Ý : Lỗi văng game là do các bạn fix đạn đuổi tự động. Khắc phục bằng cách khi đang chơi mà không có người thì bấm fix. Ấn P khi không có địch sẽ hạn chế văng