OKTW V2


Cập Nhật 1811

DO TOOL MỚI NÊN THI THOẢNG SEVER CHƯA ỔN ĐỊNH THI THOẢNG MẤT TOOL 

KHÔNG DÙNG ZOOM HACK ĐỂ AN TOÀN HƠN

ĐỔI MÁY BẤM CÁI NÚT RS HWID TRÊN BẢNG TOOL NHÉ (ĐƯỢC 1 LẦN FREE/1 NGÀY)

HỖ TRỢ SEVER GARENA VN, HỖ TRỢ WIN7,10