PVLOL


Hỗ Trợ Phiên Bản 11.4: Hoạt Động

HOTFIX ĐANG HOẠT ĐỘNG: Tải Về

KEY PVLOL DÙNG ĐƯỢC CHO CẢ RIOTV2 VÀ NGƯỢC LẠI

ĐỔI MÁY, ĐỔI QUA LẠI GIỮA 2 TOOL CHỜ 30P NHÉ CÁC BẠN

CÁCH CÀI : TẢI TOOL VỀ GIẢI NÉN VÀ CHẠY FILE SEYUP TIẾP ĐẾN MỞ TOOL LÊN NHẬP KEY VÀ VÀO GAME TEST THÔI, AE XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐỂ BIẾT THÊM NHA

HOTKEY PVLOL
shitf: Menu

F5: tắt hết vòng

K: bật tắt né skill evade on là đang bật off là tắt

Giữ nút Space : Combo skill

Giữ nút V : Fam Clear ( dùng skill fam)

Giữ X hoặc C: FAM LASHIT hoặc HARASS ( cáu máu)

Phím T : Dùng Unti , Lái Sion, Xarat, Jhin...vv
 

Vào Game để chế độ không viền trước khi cài tool nha ae